Hoe behandelen wij transport en opslag schade ?

Beste klant, 
Beste onderaannemer, 

Alle schade wordt door Group De Rudder opgevolgd door een aangifte van een schadedossier.
Een schadedossier wordt aangemeld op onze website en verwerkt door middel van Aangifte schadedossier ticketting systeem

Hoe gaan we te werk ? 

De melding van zichtbare schade en gebreken dient binnen de 24 uur gemeld worden aan Group De Rudder.
Ofwel door melding op customer-care@groupderudder.be of via ons helpdesk ticketting systeem (zie hierboven) 

Het aanmelden van een schadeclaim / dossier dient zo goed mogelijk van alle informatie te worden voorzien. 

! Het laat tijdig uitblijven van een opvolgingsantwoord impliceert GEEN aanvaarding van de schadeclaim door Group De Rudder.
(Warehouse bv of Transport De Rudder bv) 
De regeling van de schadeclaim valt steeds onder de algemene voorwaarden op onze website : Algemene Voorwaarden

Welke informatie hebben wij van U nodig om een claim ontvankelijk te maken ? 


De Identificatie klant (naam straat gemeente)

Zijn naam + mailadres + gsm nummer  verantwoordelijke 


Nodige info/documenten: 


Zendingnummer 

Paklijst 

CMR/POD met handtekening 

Gewicht van de betreffende goederen. 

Achterliggende handelsfactuur

Foto’s die schade staven