Onze informatieplicht 

De bedrijven 


Beste klanten, 

Het is onze plicht als belgisch bedrijf U te informeren wie we zijn, waarvoor we staan en vooral welke onze houding is tegenover de vigerende GDPR wetgeving. 

Onze activiteiten resorteren onder de NACE code 4941, Goederenvervoer over de weg.

Vennootschapsnamen : Warehouse bv - Transport De Rudder bv  
Vennootschapsvormen : besloten vennootschap (bv) 
Ondernemingsnummers : Warehouse - BE0649.971.363     Transport De Rudder - BE0630.943.032
Adres :              Pieter Verhaeghestraat 24        Noordlaan 33 
                                            B-8520               KUURNE 

Contact : dhr. Kurt Ghekiere  (kurt.ghekiere@groupderudder.be) / Xavier De Rudder (xavier.derudder@transportderudder.be)  


GDPR


Als klant/leverancier van Warehouse bv en/of Transport de Rudder bv hebt U het recht op uw persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om u te vragen om minder persoonsgegevens 
te verwerken en om bezwaar te maken als wij uw persoonsgevens verwerken. 

De portaal website van ons ERP systeem geeft iedere klant togang tot zijn persoonlijke gegevens en de mogelijkheid deze aan te vullen en/of te wijzigen. 

Warehouse bv en Transport De Rudder bv hanteren daarbij de volgende definitie : 

Persoonsgegevens zijn  alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon . Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.                                               GDPR Warehouse bv